Výlet 4.B a 4.D

My, třídy 4.B a 4.D jsme byly dne 7.června 2011 na školním výletě na zámku Stránov u Mladé Boleslavi. Počasí nám přálo, chvílemi až trochu moc. Na zámku jsme se seznámili s historickými osobami jako byl Tycho de Brahe, Jan Jessenius nebo Bavor Rodovský. Přivítal nás někdejší majitel panství Jan Zbyněk Zajíc z Hamburku.
Po prohlídce zámku jsme šli po naučné stezce a vyplňovali jsme úkoly na soutěžním listě. Také jsme shlédli rytířský turnaj a ve stáncích jsme si mohli koupit různé věci. Nakonec bylo vyhodnocení pracovních listů. My jsme vylosovaní nebyli. Škoda!

Výlet se nám moc líbil.

Za třídy 4.B a 4.D
Karolína Umová