Aktuality

Od 10. 5. funguje nový web na adrese: www.zsbarr.cz

Projektové dny

29. - 31. května 2013 se žáci všech ročníků zapojí do projektové výuky na téma "Barrandov, Praha - můj domov". Dílny jsou zaměřeny na různé činnosti a budou se odehrávat jednak v prostoru školy, na území Barrandova, ale i v centru Prahy. Součástí budou exkurze, výstavy, besedy, vlastní tvorba a prezentace prací. Výsledky prácí jednotlivých skupin budou zveřejněny v prostorách školy.
Výuka probíhá denně
pro 1. stupeň: 1 .- 3. ročník od 8 do 11:40 hodin, pro 4. - 5. ročník od 8 do 12:35 hodin,
pro 2. stupeň 6. - 9. ročník od 8 do 13:30 hodin. Odpolední výuka odpadá.

Rafting na Sázavě

Akce žákovského parlamentu - termín konání: sobota 11. 5. 2013 
Podrobnosti
Přihláška

Dětský parlament

Další schůzka dětského parlamentu se koná 26. 4. 2013 v 7:15 hodin v kinosálu.
Stanovy Dětského parlamentu ZŠ a MŠ Barrandov
Zápis ze schůzky 26. 2. 2013

Víceúčelové hřiště

Víceúčelové hřiště je v provozu od 15. dubna do 30. června 2013.  
Podrobnosti k pronájmu

Setkání se spisovatelkou

V březnu - Měsíci knihy - se žáci 2. ročníků zúčastnili v kinosálu školy besedy se spisovatelkou Martinou Drijverovou. 
Podrobnosti a fotografie

Velikonoční dílna

V pondělí 25. 3. 2013 se uskutečnila Velikonoční dílna pro děti, žáky a rodinné příslušníky naší školy.
Veliká účast zájemců málem zaskočila samotné organizátory akce …
ale jak je vidět z fotografií, povedla se! 

Podrobnosti - prezentace s fotografiemi

Zdravá pětka na Barrandově aneb Dá se mlsat zdravě?

Všichni rádi mlsáme, a kdo říká, že ne, nemluví až tak pravdu. Že se dá „mlsat“ i zdravě se přesvědčili žáci třetích a šestých tříd, kam zavítala se svým programem o zdravém stravování společnost AHOLD. 
Podrobnosti - prezentace s fotografiemi

Účast ve výzkumném projektu

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, se aktivně zapojila do výzkumného projektu zaměřeného na činnost asistentů pedagoga.
Výzkum, který je financován Grantovou agenturou Univerzity Karlovy a realizován na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty, má za cíl přispět k větší stabilitě a efektivitě podpory, kterou pedagogičtí asistenti poskytují nejen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Součinnost škol, které mají se službami asistentů dlouhodobé zkušenosti, je pro nás ve výzkumu nezastupitelná.
Děkujeme!
Za výzkumný tým Mgr. Zbyněk Němec, hlavní řešitel projektu.

Stanovy Klubu rodičů

Prosíme rodiče, aby si do třídní schůzky 18.4.2013 přečetli Stanovy Klubu rodičů. Je to důležité.
1. stránka Stanov Klubu rodičů - sdružení občanů
2. stránka Stanov Klubu rodičů - orgány sdružení
3. stránka Stanov Klubu rodičů - zásady hospodaření

Předveď, co umíš na PC - obvodní kolo

Dne 6. 3. 2013 proběhlo na naší ZŠ a MŠ Barrandov obvodní kolo soutěže Předveď, co umíš na PC. Vítězům gratulujeme a porotě děkujeme za pomoc.
Naše škola získala několik medailových míst:
1. a 2. místo v kategorii grafika pro 1. stupeň (Natálie Krištofová a Filip Lupjan)
3. místo v kategorii grafika pro 2. stupeň (Nisa Bölükbassi)
3. místo v kategorii prezentace (Jan Karabec)
1. a 3. místo v kategorii Word (Matouš Jirásek a Otto Jeřábek)
3. místo v kategorii Excel (Otto Jeřábek)
Podrobnosti a fotografie


Přijatí žáci

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014: seznam ve formátu pdf

Kroužky konverzace v anglickém jazyce

V pondělí 4. února 2013 odstartovaly kroužky konverzace v anglickém jazyce s rodilými mluvčími pro 3. – 9. ročník, které probíhají od pondělí do čtvrtka. Celkově bylo otevřeno 8 skupin (max počet 15 žáků) a v každé skupině pracují 2 – 3 mluvčí.
Cílem kroužků je, aby žáci ztratili ostych a rozmluvili se. Lektoři používají různé formy a metody – hry, písničky, básničky, obrázky, řízený dialog… Na závěr kurzu (červen) lektoři chystají setkání, kde žáci rodičům předvedou něco z toho, co se za čtyři měsíce naučili.
Přivítáme, dáte-li nám zpětnou vazbu, zda jsou žáci s výukou spokojeni, popřípadě co byste vy nebo žáci přivítali jako obohacení kroužků.
Mgr. Jana Fričová
ředitelka školy

Velikonoční dílny

Vážení rodiče a přátelé školy,
připravujeme pro děti a žáky naší mateřské a základní školy tvůrčí dílny se zaměřením na Velikonoce, které proběhnou v pondělí 25. března 2013 od 16 do 19 hodin v budově základní školy. Budeme vytvářet různé velikonoční výrobky, ale bude probíhat např. i taneční dílna. Lektory budou učitelé MŠ a ZŠ , starší žáci naší školy, ale bychom rádi, kdyby lektorem byl i někdo z rodičů, prarodičů, tetiček, sourozenců…
…a proto vás žádám o pomoc. Udělejte to pro své děti!
Pokud budete chtít pomoci škole, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu reditel@zsbarr.cz nebo třídního učitele. Potřebujeme vědět, jaký výrobek byste vytvářeli, co všechno k tomu potřebujete a cenovou kalkulaci na jeden výrobek. Vše ostatní již zařídí škola.
Zapojíte-li se, pomůžete nastartovat neoficiální komunikaci a spolupráci rodičů a školy.
Bližší informace k této akci najdete na webových stránkách začátkem března.
Mgr. Jana Fričová
ředitelka školy

Kroužek anglického jazyka s rodilým mluvčím

Kroužky se budou konat od 4. února 2013 v termínu, který každý přihlášený zájemce obdržel prostřednictvím třídního učitele na závazné přihlášce. Změny termínu nejsou možné kvůli naplněnosti jednotlivých kroužků.

Změna variabilního symbolu 55111 pro zájemce, kteří budou částku hradit převodem!
Mgr. Jana Fričová
ředitelka školy

Věda nás baví

Vážení rodiče, žáci a další příznivci VĚDA NÁS BAVÍ, dovolujeme si Vás informovat o probíhajícím dění ve VNB prostřednictvím newsletteru VĚDA NÁS BAVÍ.
Online verze zde

Vážení rodiče,

předkládáme vám seznam knih , který vytvořily vaše děti. Jsou to knihy, které by chtěly mít ve školní knihovně a které tam chybí, a tak vás chceme požádat o pomoc. Můžete některou z těchto knih věnovat do naší školní knihovny?
Pokud chcete škole pomoci, pošlete knihu prostřednictvím dítěte třídní učitelce/učiteli.
Děkuji za vaši vstřícnost a ochotu.
Mgr. Jana Fričová
ředitelka školy

Návštěva školy

Vzhledem k bezpečnosti dětí a nenarušování výuky se budova školy uzavírá. Zákonný zástupce musí mít návštěvu školy dopředu domluvenu s vyučujícím či vedením školy, jinak nebude do budovy školy vpuštěn.
Mgr. Jana Fričová
ředitelka školy


Testování informační gramotnosti s Gepardem

V druhé polovině října se žáci 5. a 9. tříd zúčastnili pilotního testování informační gramotnosti s Gepardem. Zprávy z testování s dosaženým výsledkem pro žáka jsou v on-line podobě na webu gepard.scio.cz po přihlášení registrovaného uživatele (učitele/žáka). Zprávy jsou tisknutelné ve formátu PDF. Přihlašovací údaje žáci obdrželi při vyplňování testů, na požádání je mohou od učitelů dostat ještě jednou, pokud je mezitím ztratili.

Rezervace a pronájmy

Cenová kalkulace za pronájmy
Formulář pro objednávání nebytového prostoru

Konzultační hodiny

Učitelé I. a II. stupně, asistenti pedagoga a školní družina - každé první pondělí v měsíci
od 16 do 17 hodin v kmenový třídách nebo kabinetech / netřídní učitelé/
Mateřská škola - každé první pondělí v měsíci od 17-18 hodin v kmenový třídách


Celorepubliková charitativní akce – Víčka pro Michalku

SBÍRÁME VÍČKA PRO MICHALKU!
Pro nečekané ohlasy při sběru víček pro Lucinku se škola rozhodla nadále pokračovat v pomoci nemocným dětem.
Proto se pouštíme do nového sběru víček od PET lahví pro nemocnou Michalku, která trpí metachromatickou leukodystrofií, nevyléčitelnou genetickou nemocí, kterou v České republice trpí pouze tři děti. Nemoc se projevila ve dvou letech. U Michalky se všechno rapidně zhoršilo, postupně se přestala hýbat, mluvit, polykat, nemohla zvednout ruce nebo hlavu, dalo by se říci, že se její vývoj vrátil zpět. Rodina se tak rozhodla uspořádat sbírku víček od PET lahví. Za kilo nasbíraných víček dostane rodina pět korun.
Ze získaných peněz Michalčina rodina koupí speciální autosedačku a další zdravotně terapeutistické pomůcky, které usnadní nemocné Michalce život.
Děkujeme za každé víčko!
Kdo je Michalka
Víčka pro Michalku
Víčka pro Lucinku
Kdo je Lucinka