Angličtina u Berušek

Při ukázkové hodině angličtiny jsme rodičům předvedly, jak se hravou a veselou formou s angličtinou seznamujeme.Zazpívaly jsme si a zahrály spoustu her.