Výukový jazykový kurz ANGLIE

London, Brighton - 15. – 22. 10 2010

V měsíci říjnu tohoto roku jsme se vydali na výukový jazykový kurz do Velké Británie. Akce se zučastnilo 38 dětí, převážně z 5. a 6. ročníků a dvě paní učitelky. Kurz trval 8 dní, během kterých jsme toho mnoho navštívili, velkou spoustu viděli, všechno si vyfotili a hlavně si to báječně užili. Kromě výletů na zajímavá místa a poučných poznávacích vycházek v Londýně a jižní Anglii se děti také účastnily výuky v anglické jazykové škole. Navštívili ji celkem třikrát, kdy se během 12 výukových hodin seznámili s metodami místních učitelů a vyzkoušeli si intenzivní komunikační kontakt s rodilými mluvčími. Kromě školy si žáci procvičili své jazykové znalosti a schopnosti i v anglických rodinách, ve kterých byli ubytiváni a kde také okusili pravou anglickou stravu. Při cestě zpět jsme se po posledním zazpívání naší osobní hymny: My jsme tak báječní, úžasní ... všichni shodli na tom, že se už moc těšíme na příští rok, kdy pojedeme určitě znovu.

Pro vaši lepší informovanost uvádíme jen měkterá místa, která jsme navštívili:
London - Royal Observatory, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Westminster Abbey, London Eye, Tower of London, Tower Bridge, Covent Garden, Britské muzeum a projížďku lodí po Temži
Brighton - Royal Pavilion, The Lines, Sea Life Center, Palace Pier
a dále: Stonehenge, Salisbury, Hever Castle, Beachy Head (křídové útesy), Eastbourne