Vánoční besídka

Dne 19. 12. 2012 uspořádaly děti pod vedením vychovatelek Vánoční besídku pro rodiče.
Celý pořad byl moderován dětmi, které se tohoto úkolu zhostily výborně. Každé oddělení si připravilo své vystoupení, a tak rodiče mohli zhlédnout celou plejádu vystoupení - koledy, scénky, tanec, kouzelník,… Vše bylo tematicky spojeno s Vánocemi.
Závěrem si rodiče vyzvedli dárek, který jim připravily jejich děti. Celá akce se setkala s velkým ohlasem.