Pasování na čtenáře

Na konci školního roku byli žáci 1. tříd pasováni na rytíře řádu čtenářů. Dostali na památku knížku od I. Březinové a složili čtenářský slib.