Divadlo

v anglickém jazyce

Ve školním roce 2010/2011 opět sehráli žáci 4.ročníku divadelní představení pod vedením svých vyučujících anglického jazyka. Děti sehrály dvě pohádky: Stone soup (Kamenná polévka) a Saint George and the Dragon (Svatý Jiří a drak). Do představení se zapojili všichni žáci v menších či větších rolích. Pohádky byly nejprve předvedeny našim nejmenším, prvňáčkům, a poslední červnový týden sehrály děti divadlo i pro značně náročnější diváky, své rodiče. Představení se setkalo s velkým úspěchem před zcela zaplněným kinosálem.