Exkurze Příbram

,,Jak slavili Velikonoce horníci…“

Do Příbrami nás dovezl pěkný autobus a my jsme si mohli užít předvádění velikonočních zvyků a obyčejů a ukázky historických řemesel spjatých s Velikonocemi. Vše jsme si vyzkoušeli, jak se říká na vlastní kůži. Exkurze byla zakončena projížďkou důlním vláčkem a povídáním o hornictví na Příbramsku.
žáci 2.B