Zájezd do Francie 2012

Historicko-poznávací exkurze do jižní Francie

Ve dnech 14.-18. května 2012 se uskutečnila pro žáky 2. stupně exkurze do jižní Francie. Poznávacího zájezdu se zúčastnilko 44 žáků pod vedením paní učitelky Svatošové, Mrlinové a Hawrylukové. Exkurze byla zajištěna cestovní kanceláří Quicktour.
Během celého zájezdu se žáci seznámili s charakterem jižní Francie a s jeho historií. Žákům se nejvíce líbilo oceánografické muzeum, přírodní krásy kaňonu Verdon s úchvatným jezerem, pevnost v Saint Tropez, katedrála Notre Dame v Marseille i pevnost na ostrově If (dějiště románu A. Dumase: Hrabě Monte Christo).
Zpestřením pro děti byl výlet lodí na ostrov If, zahájení filmového festivalu v Cannes i přípravy na závody Formule 1.
Žáci po svém návratu zpracovávali poznatky ze zájezdu ve školních projektech. Své znalosti mohou uplatnit nejen v dějepise, ale i v dalších předmětech (zeměpis, přírodopis, literatura, anglický jazyk, výtvarná výchova, ...).