Pražské hájenky

6. 10. 2009 se zúčastnili žáci třetích tříd akce v chuchelském háji se vzdělávacím programem zakončené na chuchelské hájence. Akci pořádalo občanské sdružení Ornita ve spolupráci s Lesy hlavního města Prahy. Součástí programu byla jednotlivá zastavení na vycházce lesem, pozorování a vyhodnocování přírodních úkazů, soutěžní hry a závěrečné shrnutí nových poznatků.
Během celé půldenní vycházky si děti vedly o své práci záznamy do předem připraveného „Lesního deníku“ a k získaným poznatkům se budou znovu vracet, pracovat s nimi a prohlubovat je.
Akce se dětem i jejich učitelům velmi líbila a inspirovala je k obdobným aktivitám v nejbližším okolí školy (např. v Prokopském údolí).
Další informace a fotografie naleznete na www.ornita.cz.

Věra Jenšíková