Jídelna

Jídelníčky na 14 dní

Informace pro rodiče

Odhlášky obědů přijímáme ráno do 8 hodin. Odhlásit oběd je možno osobně, nebo telefonicky na tel. čísle 251 816 728 nebo e-mailem: jidelna@zsbarr.cz.

Možno objednávat obědy přes e-jídelníček. PIN k vyzvednutí u ved. ŠJ Kučerové.

Při ztrátě čipu žák dostává lístečky u okénka. Pokud se čip nenajde do týdne, musí zakoupit nový.

Výdej obědů je od 11:30 do 14:00.

Žádáme rodiče dětí, které platí stravné složenkou, aby platbu hradili vždy do posledního dne v měsíci. Totéž platí i pro platící hotově u vedoucí ŠJ.

V době nemoci není nárok na odběr oběda!!! Rodiče musí oběd odhlásit! První den nemoci je možné odebrat oběd do jídlonosiče pouze v době k tomu určené!

Výdej do jídlonosičů:   11:20 – 11:40 a 13:50 – 14:00

Všichni přihlášení strávníci jsou povinni každou nepřítomnost nebo ukončení stravování nahlásit vedoucí ŠJ, jinak jsou automaticky počítáni do stavu strávníků a jsou povinni neprojedené obědy uhradit!

Ceny obědů od 1. 1. 2012

I. stupeň (7-10 let)24,- Kč
II. stupeň (11-14 let)26,- Kč
II. stupeň (nad 15 let)28,- Kč
Děti MŠ31,- Kč
Včeličky (děti ZŠ)41,- Kč
Cizí strávníci56,- Kč

Cena čipu je 173,- Kč

Ilona Kučerová
vedoucí ŠJ