Klub přátel školy

Adresa organizace : Chaplinovo náměstí 615, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Základní činnost : Sdružení občanů
Založena : 4. října 1991, registrace provedena 10. října 1991
IČO : 44267274
Č. účtu : 0129402369/ 0800, Česká spořitelna

Stanovy Klubu rodičů

Prosíme rodiče, aby si do třídní schůzky 18.4.2013 přečetli Stanovy Klubu rodičů. Je to důležité.
1. stránka Stanov Klubu rodičů - sdružení občanů
2. stránka Stanov Klubu rodičů - orgány sdružení
3. stránka Stanov Klubu rodičů - zásady hospodaření

Členové hlavního výboru

Předseda – Jiří Dvořák
Místopředsedkyně – Iveta Hosnejmanová
Hospodářka – Hana Marková
Výchovná komise – Lenka Mihulková a Silvia Horváthová
Stravovací komise – Dana Berková
Další členové komise - Dita Sváčková Salamánková a Miroslava Mrlíková

Školská rada při ZŠ a MŠ Barrandov

Na zasedání školské rady dne 12. 12. 2011 byli zvoleni:

předseda: Ing. Pavel Zvěř
místopředseda: Mgr., Ing. Alžběta Kubcová
další členové rady: Ing. Miroslava Mrlíková, Mgr. Zdena Urešová
zástupci MČ Praha 5: Michal Šesták, Mgr. Diana Bubníková

Další zasedání školské rady bude 30. 8. 2012 v 17 hodin.

Jednací řád školské rady