Den dětí u Veverek

Den dětí Veverky oslavily soutěžemi. Nejprve v družstvech a pak ve dvojicích. Všechny akce se odehrávaly s míči velkými i těmi malými. Po zásluze byly všechny děti odměněny sladkostmi a rády si soutěže někdy zopakují. Den dětí se vydařil.