MIKULÁŠSKÁ MEZITŘÍDNÍ VYBÍJENÁ

Tak jako po jiné roky i letošní školní rok jsme si před Mikulášem zahráli mezitřídní turnaj ve vybíjené. Konal se 2. 12. 2011 v tělocvičně naší školy. Když naši soutěžící hráli, my ostatní jsme jim fandili. Všichni bojovali ze všech sil. Po dvou hodinách soutěžení bylo rozhodnuto:
1. místo: 3.D, která získala putovní zlatý pohár
2. místo: 3.A
3. místo: 3.C
4. místo: 3.B
Mgr. Ingrid Šindléryová

Histirická restaurace hosp.v domě Albrechta D. hrázděné domy hrobka
jednosměrka k vánočním trhům 
v skotskou Kostel P.Marie s orlojem králové a princezny
louskáček městské hradby na ulici německý stavební styl
oltář ozdoby do květináče perníková srdce Vítězům blahopřejeme