Čarodějnický rej

Jako každý rok se na konci dubna místo dětí slétly do školky čarodějnice, kouzelníci a čarodějové, aby řádně oslavili svůj svátek. Ve všech třídách probíhaly soutěže, módní přehlídky i disco tance. Někteří dokonce vylétli se svými košťaty až na terasu a svůj svátek si všichni pěkně užili.