Návštěva muslimského centra

Ve čtvrtek 6. prosince se žáci 8. A a 8. B vydali na Černý most. Asi tušíte, že nejeli jen tak na výlet. Jejich cesta měla daný cíl – návštěvu muslimského centra. Z konečné stanice metra pochodovali poměrně delší čas a najednou se před nimi objevil dům jako z pohádky Tisíce a jedné noci. Jen sníh jim idylu trochu kazil, ale ani ten vadit nemusel – jak se dozvěděli, v Arábii stejným způsobem poletuje písek…
Pak vešli dovnitř, zuli se, protože do mešity je nutné vstoupit bosky. Posedali si na koberec a poslouchali zajímavou přednášku o islámu, o povinnostech muslima, o každodenním životě. Prohlédli si obrázky z Mekky či Jeruzaléma. Na závěr byl čas pro zvídavé dotazy.
Vraceli se domů plni zážitků i nových informací o náboženství, o kterém se sice už učili ve škole, ale touto přednášku si dokázali udělat o něm daleko jasnější představu a mnohé i pochopit.
Mgr. Věra Marušková