Naše vlast, obec

V říjnu zahájily čtvrté ročníky celoroční projekt „Naše vlast, obec“. Všechny třídy šly na vlastivědnou vycházku na Pražský hrad, kde jsme se seznámili s historií a současností hradní stráže. Tuto vycházku zorganizovala pí. uč. Štíhlová.
Všechny třídy se vydaly na Hrad ještě jednou, tentokrát s průvodkyní pí. Šimanovou. Prošli jsme hradní nádvoří, seznámili se s historií Pražského hradu, navštívili Katedrálu sv. Víta i s hrobkami, kostel sv. Jiří a na závěr si zasoutěžili. Tyto exkurze se dětem velmi líbily a považuji je za pěkné zahájení projektu, ve kterém budeme pokračovat celý letošní školní rok.

I.Č.

Histirická restaurace hosp.v domě Albrechta D. hrázděné domy hrobka
jednosměrka k vánočním trhům 
v skotskou Kostel P.Marie s orlojem králové a princezny
louskáček městské hradby na ulici německý stavební styl
oltář ozdoby do květináče perníková srdce popojedem