Vánoční Norimberk

Ve čtvrtek 13.12. navštívilo 42 dětí 2. st. známé německé město Norimberk.
Dopoledne jsme procházeli s průvodkyní Starým městem, navštívili řemeslnickou čtvrť Handswerkerhof, kde jsme si prohlédli výstavu betlémů. Prohlédli jsme si největší gotický kostel ve městě Lorenzkirche.
Po poledni jsme došli na hlavní náměstí k Frauenkirche s orlojem, v němž je hlavní postavou Karel IV.
Vystoupali jsme až na městský hrad Kaiserburg, odkud jsme si prohlédli celé město.Prohlídku jsme zakončili u rodného domu malíře Albrechta Dürera.
Odpoledne jsme navštívili vánoční trhy a prošli si obchodní domy. Samozřejmě jsme ochutnali i norimberské speciality.
I přes mrazivé počasí jsme si výlet užili.
Žáci 2. stupně a Lenka Kunzová