O psech ze Širokadaleka

Borůvka a Fidorka - to jsou sladká jména dvou maďarských ohařů, se kterými za námi do školky přišel pan Suk. S jejich pomocí seznámil děti s tím, jak se mají o své pejsky doma starat, jak se mají chovat, pokud se někde setkají s cizím psem ať s páníčkem nebo bez něho. Děti se také dozvěděly, jak můžou pejsci pomáhat lidem - slepečtí psi, léčení se psy, aj. Děti si mohly Borůvku bezpečně pohladit, vyzkoušely si, jak psi reagují na povely a nakonec si mohly na Borůvku i lehnout- canisterapie.
Pejsci byli úžasní a všechny děti nadšené. Děkujeme!