Poradenské služby školy

Podle §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole:
výchovným poradcem a speciálním pedagogem - Mgr. Dagmar Indráková
a školním metodikem prevence - Mgr. Věra Marušková.
Psycholožka PhDr. Irena Janů z PPP Praha 5 dochází pravidelně do naší školy.Informace k přihláškám na střední školy

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2013/2014

Přihláška ke studiu s talentovou zkouškou pro školní rok 2013/2014

Přihláška k dennímu studiu pro školní rok 2013/2014


Desatero pro prvňáčky a jejich rodiče