Předveď, co umíš na PC

Obvodní kolo 10. 3. 2010

Soutěže se zúčastnilo 54 žáků ze 14 škol Prahy 5. Děkujeme paní Kindlové a DDM za pomoc s organizací soutěže, porotě za pomoc s hodnocením prací a žákům za účast v soutěži. Všechny práce byly pěkné.


Výsledková listina

výsledková listina