Přespolní běh

Obvodní kolo žáků 4. a 5. tříd

Jako každý rok se žáci naší školy zúčastnili obvodního kola pro Prahu 5 v přespolním běhu. Soutěž se konala 21.září 2011 na Základní škole Janského na Praze 13 - Velké Ohradě. Družstvo dívek ve složení Lucie Krámská, Petra Pácalová, Adéla Herodesová, Tereza Šubrtová a Karolíma Umová se umístilo na 1. místě a družstvo chlapců ve složení Mikuláš Zapletal, Marek Hoch, Petr Zvěř, Lukáš Skalický a Šimon Krámský se umístilo na 2. místě.

Všem žákům děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.
Bc. Zuzana Sýkorová

Obvodní kolo žáků 2. stupně

Mladší žákyně (6. a 7. třídy) skončily na 9. místě, mladší žáci na pěkném 4. a starší (8. a 9. třídy) na 5. místě.