Přírodovědný klokan

Na naší škole proběhla každoroční vědomostní soutěž "PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN". Své síly v kategorii KADET změřilo 52 žáků 8. a 9. tříd. Soutěžní otázky byly náročné a týkaly se matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie. Nejlépe si vedl Vojta Zapletal ze třídy 8.A.
Vítězi i všem soutěžícím gratulujeme.
Mgr. Eva Kotrčová, Mgr.Jana Kunstová