Život lesa

Od 21.11 do 24. 11. žily třetí třídy projektovými dny Život lesa, které proběhly v rámci celoročního projektu Les formou vycházek, praktických cvičení a didaktických her v přírodě pod záštitou Lesů Praha. Všechny děti v herních aktivitách získaly poznatky o životě mravenců, měly možnost zblízka zkoumat neživé přírodniny i některé živočichy, dověděly se zajímavosti ze života stromových škůdců a nové pojmy, např. jaká jsou lesní patra.