Projektové dny na 2. stupni

2.- 4.6.2010

Každý z učitelů 2. stupně vyhlásil téma pro svou pracovní skupinu a žáci si mohly sami vybrat. Skupiny byly maximálně po 15 žácích. Učebna počítačů byla celou dobu k dispozici všem žákům. Pokud potřebovali, rady jim poskytla paní učitelka Věra Daňhelková. Žáci pracovali 2 dni ve skupinkách ve škole, jeden den většina skupin byla na vycházce po Praze. Koncem třetího dne pak si žáci navzájem předváděli, co se naučili a co ze získaných poznatků vytvořili.

6. ročník:

Média a komunikace - vedl p. uč. Böhm
Vltava napříč staletími - vedl p. uč. valík
Pražské jaro a čeští umělci - vedla pí. uč. Kadlecová

7. ročník:

Vesmír a létání - vedla pí. uč. Hurdová
Významné kulturní památky ČR - vedla pí. uč. Urešová
Kniha - okno do duše - vedla pí. uč. Kunzová
Kulturní dědictví - vedla pí. uč. Šeflová 8. ročník: Italská renesance - vedla pí. uč. Mrlinová
Životní prostředí - vedly pí. uč. Kotrčová a Kunstová

9. ročník:

Sport - cesta ke zdraví - vedl p. uč. Měcháček
Člověk očima historie - vedla pí. uč. Stanková
Jazyková komunikace v 21. století - vedl p. uč. Křenek
Itálie - různé třídy - vedla pí. uč. Svatošová


S některými pracemi se můžete seznámit zde:

Český rozhlas - pan učitel Petr Böhm se skupinou 6. tříd

Přehrady na Vltavě - p. uč. Valík - 6. ročník Pražské mostyVycházka k Vltavě - fotky

Vesmír a létání - pí. uč. Hurdová - 7. ročník

Itálie 2010 - prezentace ze zájezdu , Itálie 2010 - prezentace ve formátu pdf,

Komunikace v 21. století - p. uč. Křenek - 9. ročník