Projektové dny

2. - 4. 5. 2012

Ve dnech 2. - 4. 5. 2012 se na 2. stupni neučilo podle rozvrhu, žáci pracovali na projektech. Každý si vybral jedno téma a podle toho byli rozděleni do skupin. Denně měli 5 vyučovacích hodin, ve středu nebo ve čtvrtek většina skupin vyrazila na exkurzi po Praze.

Rozdělení na skupiny

6. ročník
Skupina Název projektu Učitel
1. Praha 5 - místo, kde žijeme pí. Marušková - prezentace
Podrobnosti a fotografie
2. "Kam se veze doprava" historie a současnost pražské dopravy pí. Kramářová p. Bőhm
3. Pražské pověsti pí. Kunzová
4. Prague -a sightseeing tour p. Soukupová

7. ročník
Skupina Název projektu Učitel
1. Gotika - historická pí. Mrlinová a pí.Svatošová
2. Gotika - výtvarná pí. Šeflová
3. Gotika - hudební prezentace
pí. Hawryluková

8. ročník
Skupina Název projektu Učitel
1. Globální změny klimatu pí. Kunstová
2. Člověk a příroda - ochrana životního prostředí pí. Kotrčová
3. Zobrazení přírody v hudbě klasické i populární pí. Kadlecová
4. Vliv životního prostředí na zdraví člověka pí. Hajdoková a pí. Pudivítrová

9. ročník
Skupina Název projektu Učitel
1. Jak vzniká časopis (mimořádné číslo školního časopisu) pí. Urešová - časopis
Fotografie
2. Sport pro každého p. Valík - prezentace
3. Člověk v tísni, boj za lidská práva pí. Urbancová
Prezentace žáků o Kubě