Rozvoj grafomotoriky

Metoda vědomé stopy akademické malířky Táni Svatošové Cvičení a malování s prvky tchai ťi na rozvoj grafomotoriky předškolních dětí Tato metoda má v sobě ohromný potenciál zahrnující nejenom přípravu k výuce psaní ve smyslu péče o zdokonalování grafomotorických dovedností, ale integruje v sobě další důležité složky rozvoje osobnosti dětí: nácvik soustředění, spolupráci ve skupině, respekt a toleranci ke kamarádům, odpovědnost za sebe i za druhé, rozvoj kreativity, propojování mysli a těla, uvolňování, zdravotní prevenci, nácvik správného držení těla a zaměření pozornosti na dýchání.