Škola nanečisto s rodiči

Šestá a v letošním školním roce poslední návštěva předškoláků v ZŠ se uskutečnila 19. 4. 2012 za doprovodu rodičů našich dětí. Ti mohli sledovat, jak se děti umí orientovat ve třídě, jak se hlásí a zda dokážou splnit zadané úkoly. Dětem se ve škole líbilo a my jim přejeme hodně úspěchů při té skutečné práci v 1. třídě.