Soutěže

Obvodní kolo Dějepisné olympiády

Dne 28. ledna 2013 se uskutečnilo obvodní kolo Dějepisné olympiády na téma "Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím".
Obvodního kola se za naši školu zúčastnili dva žáci - Petra Vacková /9.B/ a Rudolf Suk /9.C/. Rudolf Suk obsadil 5. místo a postupuje do krajského kola, které se koná koncem března.
Děkuji Petře i Rudovi za účast v obvodním kole, za vzornou reprezentaci naší školy a Rudovi blahopřeji k postupu do krajského kola.
Držíme palce.
Mgr. Jana Mrlinová

Předveď, co umíš na PC - obvodní kolo

Dne 6. 3. 2013 proběhlo na naší ZŠ a MŠ Barrandov obvodní kolo soutěže Předveď, co umíš na PC. Vítězům gratulujeme a porotě děkujeme za pomoc.
Vyhodnocení, předání cen a diplomů se bude konat 11.dubna.
Naše škola získala několik medailových míst:
1. a 2. místo v kategorii grafika pro 1. stupeň (Natálie Krištofová a Filip Lupjan)
3. místo v kategorii grafika pro 2. stupeň (Nisa Bölükbassi)
3. místo v kategorii prezentace (Jan Karabec)
3. místo v kategorii word (Marek Červenka)
1. a 2. místo v kategorii Word+excel - aplikační software (Matouš Jirásek a Otto Jeřábek)
Podrobnosti a fotografie

62. ročník matematické olympiády 5. tříd

23. 1 2013 se uskutečnilo na naší škole obvodní kolo Prahy 5 a Prahy 13.
Soutěže se zúčastnilo 34 žáků z 9 škol Prahy 5 a 29 žáků ze 4 škol Prahy 13. Naši žáci zaznamenali obrovský úspěch. Obsadili první tři místa a další dva žáci byli mezi úspěšnými řešiteli.
Děkujeme vyučujícím za výbornou přípravu žáků.
Podrobnosti a fotografie - prezentace ve formátu pdf

Vánoční turnaj - florbal

V předvánočním týdnu se ve škole (nafukovací hala) uskutečnil turnaj ve florbalu. Žáci 1. stupně odehráli turnaj ve středu 19. prosince, žáci 2. stupně o den později.
Podrobnosti a fotografie

Florbal – obvodní kolo Praha 5

Žáci naší školy se v prosinci zúčastnili turnaje škol Prahy 5 ve florbale v hale v Radotíně. Máme 2. a 3. místo.
Podrobnosti a fotografie

Školní kolo olympiády - ČJ

V prosinci se uskutečnilo školní kolo olympiády - ČJ, kterého se zúčastnilo 14 žáků 8. a 9. ročníků.
Nejlepších výsledků dosáhli a do obvodního kola postupují Tereza Kufrová a Rudolf Suk z 9.C.
Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za účast.
Za vyučující českého jazyka Mgr. Z.Urešová

Dějepisná olympiáda

Výsledky školního kola Dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. tříd.
Školní kolo proběhlo 19.11.2012
Téma soutěže: "Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím"
 1. místo - Petra Vacková - 9.B
 2. místo - Rudolf Suk - 9.C
 3. místo - Jan Novotný - 8.A
Všem účastníkům blahopřeji a vítězům přeji hodně úspěchů v obvodním kole.
Mgr. J. Mrlinová

Přírodovědný klokan

Na naší škole proběhla každoroční vědomostní soutěž " PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. " Své síly v kategorii KADET změřilo 52 žáků 8. a 9. tříd. Soutěžní otázky byly náročné a týkaly se matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie. Nejlépe si vedl Vojta Zapletal ze třídy 8.A.
Vítězi i všem soutěžícím gratulujeme.
Mgr. Eva Kotrčová, Mgr.Jana Kunstová
Fotografie

Malá kopaná

Jsme zase nejlepší v Praze 5 v malé kopané!!! Jak to? Obhájili jsme první a třetí místo z loňského turnaje. Pouze si prohodili místa starší žáci s mladšími. Podrobnosti a fotografie

Přespolní běh

Dne 25. 9. 2012 se žáci 4.- 9. ročníků naší školy zúčastnili soutěže Poprask škol Prahy 5 v přespolním běhu. Žáci dosáhli krásného úspěchu:
kategorie 4. a 5. tříd - chlapci - 2.místo
kategorie 4. a 5. tříd - dívky - 3. místo
kategorie 6. a 7. tříd - chlapci - 2. místo
Ostatní tři družstva naší školy se umístila shodně na šestých místech.
Podrobnosti a fotografie

Závod Dračích lodí

Dne 14. 9. 2012 se čtyři posádky z naší školy zúčastnily závodu Dračích lodí, který se konal na Smíchovské náplavce.
Podrobnosti a fotografie

Vítězství v soutěži O Pohár starosty Prahy 5

Dne 7. 9. 2012 družstvo naší školy ve složení Eliška Pokorná, Veronika Vrbová (7. A), Nisa Bölükbasi, Denisa Michalinová (9. C), Vojtěch Zapletal, Radek Fleischer (8. A), Dominik Voráček (9. B) a Ondřej Včelák (9. C) zvítězilo v sportovní akci O pohár starosty Prahy 5.
Podrobnosti a fotografie

Úspěchy našich žáků v minulém školním roce 2011/12

Využití aplikačního softwaru na PC

20. dubna ve Stanici techniků Vyšehrad proběhlo krajské kolo soutěže v programování. Naši školu reprezentovala v kategorii aplikační software - kancelářské aplikace - žáci Natali Jozičová z 9.B. Umístila se na krásném 4. místě a bude soutěžit v ústředním kole, které se koná v Jánských Lázních 24. - 26.6.2012
Výsledková listina

Soutěž v PC na SSPŠ

Dne 4. 6. 2012 se konal na Smíchovské střední průmyslové škole druhý ročník soutěže pro žáky základních škol zaměřené na schopnost pracovat v kancelářských programech.
Letos byly úkoly zaměřené na zpracování dokumentů ve Wordu, Excelu a Powerpointu. Úkoly byly různě obtížné, od snadných až po speciální.
Soutěže se zúčastnilo 20 družstev, naše družstvo ve složení Otto Jeřábek, Matouš Jirásek a Ruda Suk obsadilo stejně jako vloni krásné 2. místo.

Atletika

Ve dnech 10.5.-11.5. proběhla na hřišti FZŠ V Remízku soutěž poháru rozhlasu v atletice družstev základních škol Prahy 5. Naše škola se zúčastnila ve všech čtyřech kategoriích. Starší žáci a mladší žákyně se umístili na šestém místě. Mladší žáci skončili na pátém místě. Nejlepšího umístění docílili starší žákyně, které obsadily krásné třetí míst. Gratuluji!!!
Podrobnosti a fotografie

Uvažuj logicky

Tak jako každý rok i letos proběhala na naší škole 6. března 2012 soutěž matematických dovedností „UVAŽUJ LOGICKY“. Je to akce, která má na naší škole mnohaletou tradici a každý rok se jí účastní více a více žáků ze základních škol na Praze 5 a Praze 13.
Podrobnosti a fotografie

Literární soutěž pro základní školy Prahy 5 a 13

Jako každý rok i letos se 4. 4. 2012 uskutečnila literární soutěž pro žáky 3., 4. a 5.ročníků tentokrát na téma „Kdybych byl ředitelem školy…“. Soutěže se letos zúčastnilo 41 žáků z 9 škol. Tři nejlepší z každé kategorie budou odměněni na slavnostním vyhlášení 21.5.2012.
Všem úspěšným soutěžícím blahopřejeme.
Literární soutěž pro základní školy Prahy 5 a 13

Obvodní kolo Mc Donalds Cup 2011/12

Dne 24. 4. 2012 se žáci naší školy zúčastnili obvodního kola v malé kopané Mc Donalds Cup 2011/2012 pod vedením trenéra Martina Stupky a paní učitelky Ingrid Šindléryové.
Získali 2. místo. Všem sportovcům gratulujeme ke krásnému umístění!
Podrobnosti a fotografie

Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu na ZŠ Bronzová

Dne 7. 3. 2012proběhla na ZŠ Bronzová soutěž v angličtině pro žáky 5.ročníků. Již je skoro pravidlem, že se této soutěže účastní i žáci naší školy. Letos soutěžili z naší školy 4 zástupci.
Podrobnosti a fotografie.

Obvodní kolo Pythagoriády pro 5. ročník

Dne 26. 3. 2012 se na naší škole uskutečnilo obvodní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA pro žáky 5. tříd obvodu Prahy 5 a Prahy 13. Za Prahu 5 se zúčastnilo celkem 70 soutěžících a náš žák třídy 5. A JAKUB KRSEK SE UMÍSTIL NA 1. MÍSTĚ S PLNÝM POČTEM BODŮ.
Podrobnosti a fotografie.

Stolní tenis - školní kolo

Dne 12.3.2012 se na naší škole uskutečnila soutěž ve stolním tenise, které se mohl zúčastnit kterýkoli žák od čtvrtého do devátého ročníku. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.
Výsledková listina a fotografie

Obvodní kolo soutěže "Předveď, co umíš na PC"

28. 2. 2012 na ZŠ Barrandov

Soutěže se zúčastnilo celkem 60 žáků z 12 škol Prahy 5 a 13.
Žáci si mohli vybrat jednu z kategorií: grafika pro 1. stupeň, grafika pro 2. stupeň, prezentace, textový editor, tabulkový procesor nebo aplikační software (word a excel dohromady).
Děkujeme členům poroty i organizátorům za práci a všem soutěžícím přejeme hodně štěstí i v dalších soutěžích.
Výsledkové listiny a fotografie

Školní kolo Biologické olympiády

1. 2. 2012 proběhlo školní kolo biologické olympiády. Zčastnili se jí žáci 6.-9. tříd, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. Kategorie C - 8.-9.ročník a kategorie D - 6.-7.ročník.
Soutěž se skládala ze 3 částí. Teoretická část obsahovala 25 otázek, v praktické části žáci určovali 30 předložených přírodnin (houby, rostliny, živočichové) a nakonec se pustili do laboratorního úkolu, který nebyl jednoduchý.
Žáci pracovali svědomitě, vedli si velmi dobře. Vítězové obou kategorií (D - Laštovičková Anička a C - Varga Daniel) postupují do obvodního kola.
Blahopřejeme. Mgr. E. Kotrčová, Mgr. J. Kunstová

Obvodní kolo Pythagoriády Prahy 5 a 13

18. 1. 2012 na ZŠ Barrandov

Soutěže se zúčastnilo celkem 85 žáků ZŠ 6.-8. tříd a 135 studentů víceletých gymnázií celkem z 21 škol Prahy 5 a 13.
Žáci řešili bez kalkulaček 15 příkladů, kdo z nich vyřešil nejméně 9 správně, stal se úspěšným řešitelem okresního kola. Jde o 35 žáků ZŠ a 87 studentů gymnázií. Všem gratulujeme.
Absolutními vítězi se stávají studenti Horský David (GJH), Sýkora Josef (GCHD) a Neubauerová Alžběta (GNK) - vyřešili všech 15 příkladů správně.
Zde je seznam všech úspěšných řešitelů základních škol a gymnázií.
Děkujeme členům poroty i organizátorům za práci a všem soutěžícím přejeme hodně štěstí i v dalších soutěžích.

Stolní tenis 2011

Jedno 2. a dvě 3. místa dosáhli žáci naší školy na turnaji ve stolním tenise, který se konal na ZŠ Zbraslav. Soutěžící družstva byla ze škol Prahy 5.

Podrobnosti a fotografie

Malá kopaná 2011

Jsme nejlepší v Praze 5 v malé kopané!!! Jak to? Vyhráli jsme mladší žáky a ve starších jsme byli třetí.
Podrobnosti a fotografie

Přespolní běh

Obvodní kolo žáků 4. a 5. tříd

Jako každý rok se žáci naší školy zúčastnili obvodního kola pro Prahu 5 v přespolním běhu. Soutěž se konala 21. září 2011 na Základní škole Janského na Praze 13 - Velké Ohradě. Družstvo dívek ve složení Lucie Krámská, Petra Pácalová, Adéla Herodesová, Tereza Šubrtová a Karolíma Umová se umístilo na 1. místě a družstvo chlapců ve složení Mikuláš Zapletal, Marek Hoch, Petr Zvěř, Lukáš Skalický a Šimon Krámský se umístilo na 2. místě.

Obvodní kolo žáků 2. stupně

Mladší žákyně (6. a 7. třídy) skončily na 9. místě, mladší žáci na pěkném 4. a starší (8. a 9. třídy) na 5. místě.
Fotografie z přespolního běhu

Úspěchy našich žáků v školním roce 2010/11

MC Donald’s Cup

2. místo – soutěž v kopané žáků 2.-3. ročníků. 5. místo – soutěž v kopané žáků 4.-5. ročníků.

Obvodní kolo nohejbalu

3. místo získali žáci 4.-5. ročníků i žáci 6.-8. ročníků.

Pohár rozhlasu

3. místo získaly dívky 6.-7. ročníků 4. místo získaly dívky 8.-9. ročníků a chlapci 8.-9. ročníků získali 6. místo.
Zde jsou fotky.

Přehazovaná – obvodní kolo

1. místo získali chlapci 4.-5. tříd, 1. místo také získaly dívky 7. tříd a 5. místo získaly dívky 4.-5. tříd.

Soutěže ve znalostech aplikačního softwaru na PC

1. místo v krajském kole soutěže v programování v kategorii Aplikačního softwaru vybojoval žák 9.B Jakub Moravec. Blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy i Prahy v národním finále. 2. místo v soutěži v IT schopnostech družstev žáků 8. ročníku získali žáci Otto Jeřábek, Antonín Dvořák a Petr Ježek.

Biologická olympiáda

5. místo v obvodním kole Denisa Michalinová

Uvažuj logicky 2011

Dne 14. 4. 2011 proběhl na naší škole 16. ročník matematické soutěže pro Prahu 5 a Prahu 13 - „UVAŽUJ LOGICKY“. Tohoto vědomostního klání se letos zúčastnilo rekordních 109 žáků, 51 v kategorii 4. ročníku a 59 v kategorii 5. ročníku.
Zde jsou výsledky a fotografie.

Obvodní kolo v odbíjené pro Prahu 5

V pondělí 28. 3. 2011 se družstvo našich starších žákyň umístilo na 3. místě.
Zde je několik fotek ze soutěže.

Olympiáda v českém jazyce

V minulých dnech proběhlo obvodní kolo Prahy 5 v Olympiádě v českém jazyce. V kategorii základních škol a víceletých gymnázií obsadil 1.místo žák naší školy Adam Novák. Adam bude reprezentovat naši školu a zároveň Prahu 5 v krajském kole, které se uskuteční 3.5.2011. Děkujeme za vzornou reprezentaci a držíme palce.
Za vyučující českého jazyka Zdena Urešová

Pythagoriáda - obvodní kolo

24.3.2011 proběhlo na naší škole obvodní kolo PYTHAGORIÁDY Prahy 5 a 13.
Soutěže se zúčastnilo celkem 246 žáků 6.-8. ročníku ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií.
Praha 5: 44 žáků 6. ročníku, 52 žáků 7.ročníku a 66 žáků 8. ročníku.
Praha 13: 31 žáků 6. ročníku, 24 žáků 7. ročníku a 29 žáků 8. ročníku.
Z naší školy se úspěšným řešitelem stala Barbora Čechová z 8. ročníku.
Zde jsou všichni úspěšní řešitelé.

Předveď, co umíš na PC - obvodní kolo 28.2.2011

Obvodního kola soutěže pro žáky Prahy 5 a 13, které se na naší škole pořádalo již 5. rokem, se zúčastnilo celkem 20 žáků 1. stupně v kategorii grafika a 56 žáků 2. stupně a příslušných ročníků víceletých gymnázií v kategoriích textový editor, tabulkový kalkulátor, grafika a prezentace ze 16 škol.
Z našich žáků se nejlépe umístil Aleš Herink z 5. ročníku - skončil na 2. místě v kategorii grafika pro 1. stupeň a Jakub Moravec z 9. ročníku - skončil na 3. místě v kategorii tabulkový kalkulátor.
Zde jsou výsledková listina, fotky a nejlepší práce.


Basketbal - obvodní kolo

Dne 14.února 2011 se družstvo basketbalistů naší školy zúčastnilo turnaje obvodního kola Prahy 5 v basketbalu. V nové a krásné sportovní hale v Radotíně jsme se umístili na pátém místě z dvanácti škol. z obvodního kola.

Olympiáda v AJ

16.2.2011 proběhlo v DDM Prahy 5 obvodní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali:
  • Rudolf Suk ze 7.C - získal krásné 2. místo v kategorii 7. tříd
  • Maja Šeovič z 9.A - získala 1. místo v kategorii 8.-9. tříd a postupuje do celopražského kola
Oběma soutěžícím za krásná místa blahopřejeme.

Předveď, co umíš na PC

1.2. proběhlo na naší škole školní kolo soutěže. Zde jsou výsledky školního kola.
Obvodní kolo se bude konat 28.2. v 8:30 u nás na škole. S dotazy se obracejte na paní učitelku Daňhelkovou.

Pythagoriáda

24.1.2011 proběhlo školní kolo Pythagoriády pro žáky 6. - 8. ročníků.
Přehled vítězů
Do obvodního kola, které se koná na naší škole 24.3.2011 postupuje:
Pavel Cibulka z 6.B a všech 5 úspěšných řešitelů z 8. ročníku:
Barbora Čechová, Natali Jozičová, Asiat Bagomedova, Antonín Dvořák a Tomáš Houska.
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a budeme jim v obvodním kole držet palce.

Biologická olympiáda

5.1.2011 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády kategorie D.
Výsledky:
  • Michalinová Denisa
  • Kufrová Tereza
  • Varga Daniel
Do obvodního kola postupuje Denisa Michalinová. Vítězi i všem účastníkům blahopřeji.
Mgr. E. Kotrčová

Literární soutěž NAKLADATELSTVÍ XYZ

POHÁDKA PRO ROZMARÝNKA
Úkolem bylo napsat pohádku, básničku nebo hádanku pro skřítka z rodu knihomilů, Rozmarýnka. Ocenění z naší školy získává Denisa Michalinová za básničku "Vodník na suchu".

Střelba ze vzduchovky

29. 11. 2010 měli žáci 7. - 9. ročníků možnost vyzkoušet si střelbu ze vzduchové pušky.
Podrobnosti a Výsledky soutěže

Školního kola Olympiády z dějepisu

pro žáky 8. a 9. tříd konané 24.11. 2010

Téma soutěže "Ve zdraví i v nemoci"

1. místo Martin Crkva, 8.A - 70 bodů
2. místo Markéta Hanzalová, 9.A - 61 bodů
3. místo Šimon Brigl, 9.A - 58 bodů

Blahopřeji soutěžícím, kteří se umístili na 1. a 2. místě k postupu do obvodního kola. Všem ostatním soutěžícím děkuji za účast ve školním kole a věřím, že poznatky získané v této soutěži obohatí jejich znalosti z historie.

Zapsala J. Mrlinová - uč. D

Přírodovědný klokan

Výsledky soutěže

Turnaj ve stolním tenisu

Dne 18.10.2010 proběhl na naší škole turnaj v stolním tenisu pro žáky 6. – 9. ročníku.
V kategorii mladších žáků se na prvním místě umístil Ondřej Dědek, na druhém Vojtěch Heřman a na třetím místě René Blahovský.
V kategorii starších žáků se na prvním místě umístil Ondřej Blažek, na druhém Ilja Leheta a na třetím místě Dominik Hotěk.
V kategorii dívek zvítězila Radka Jedličková, druhé místo obsadila Kristýna Masopustová a třetí místo Kateřina Leblová.
Fotografie ze soutěže    Výsledky soutěže

Obvodní kolo

- 4. místo dívky a 7. místo chlapci - podrobnosti ze soutěže


Školní rok 2009/10

Organizovali jsme obvodní kola těchto soutěží

  • Předveď, co umíš na PC - obvodní kolo 10.3.2010
  • Pythagoriáda - obvodní kolo 14.4.2010
  • Uvažuj logicky pro žáky 4. a 5. tříd
  • Literární soutěž pro žáky 3.- 5. tříd