Školní soutěž

ve střelbě ze vzduchové pušky

soutěž ve střelbě

výsledky - dívky
výsledky - chlapci