"SUPER FARMÁŘ".

Dne 20.9.2011 proběhla soutěž SUPERFARMÁŘ - celopražské kole. Této soutěže se zúčastnily i děti s naší ŠD. Velmi úspěšně si počínal "náš" Václav Bernášek, kterému se podařilo zvítězit.