Týden na cestách u Zajíčků

Koncem října proběhl ve třídě Zajíčků projekt „Týden na cestách“. Cílem tohoto projektu bylo získání vědomostí a zkušeností z dopravní výchovy, vytvoření správných návyků, jako je vztah ke svému zdraví, ohleduplnost, zodpovědnost, soustředění a opatrnost v silničním provozu, rozvoj paměti, pozornosti, orientace v prostoru. Děti si osvojily bezpečný pohyb chodce po chodníku, správné přecházení po přechodu, modelové situace na dopravním hřišti ZŠ, třídily, budovaly, poslouchaly příběhy, malovaly, tvořily… Získaly také informace o přivolání pomoci sobě i druhým v případě nebezpečí.
I když některé fotografie dopravní téma nepřipomínají, patří sem. Učíme se také vzájemné ohleduplnosti a toleranci, která na našich ulicích často chybí. Citlivě a přátelsky se k sobě děti chovají při společných hrách či tanečních chvilkách.

Histirická restaurace hosp.v domě Albrechta D. hrázděné domy hrobka
jednosměrka k vánočním trhům 
v skotskou Kostel P.Marie s orlojem králové a princezny
louskáček městské hradby na ulici německý stavební styl
oltář ozdoby do květináče perníková srdce popojedem