Vítejte u Zajíčků

Již druhým rokem probíhají ve třídě Zajíčků dva vzájemně propojené projekty, které společně pomáhají rozvíjet dětskou řeč a podporují grafomotorické dovednosti. Od prvních dnů jsme si vytvořili ranní rituál komunitního kruhu s kamínkem, kdy se děti mohou svěřit ostatním s tím, co je trápí, nebo se podělit o své radosti. Každý den si také sdělujeme a zapisujeme do „moudré knihy“ různé události, přání, zážitky či dojmy z prožitých činností. Děti si tak vybaví posloupnost dějů, rozvíjejí souvislé vyjadřování a je podporován jejich mluvní apetit. S grafomotorikou začínáme uvolněním celého těla, prstovým a motorickým cvičením a prvními liniemi na svislé ploše. Velmi nám pomáhají první jógová cvičení, která již zvládneme. Ve třídě vládne pohoda, klid a přátelská atmosféra. Těšíme se, co nového a milého nám další dny přinesou.