Veverky na Smíchovském nádraží

Třída Veverek se v rámci tematického týdne „Na silnici nejsme sami“ vypravila na Smíchovské nádraží. Děti se na cestu hodně těšily, ale před ní si musely zopakovat pravidla chování v tramvaji, na přechodu, na nástupišti v metru, zkrátka v dopravním provozu.
Výlet za dopravními prostředky, které jezdí po kolejích, se jim moc líbil. Celou dobu se chovaly vzorně a vše se zájmem sledovaly. Po návratu do MŠ si všechny dopravní prostředky nakreslily.