VkZ

    Výchova ke zdraví ..... trochu jinak

2. února neprobíhala výuka Vkz v 7. třídách jako obvykle.

Třídy se sešly v Kinosále školy se spisovatelkou Ivonou Březinovou.
S jednou z jejich knih, Držkou na rohožce, se už sedmáci seznámili na běžných hodinách.

Ivona Březinová vyprávěla, kde objevuje témata pro své knihy, jak klikatá cesta vede od nápadu ke zdárnému napsání příběhu – a to ještě čeká námět „cesta“ nakladatelstvím, co obnáší získávání informací, bez kterých by knihy nemohly vzniknout.

Na závěr dostali prostor i žáci a ptali se, na co během spisovatelčina povídání nedostali odpověď.

Děkujeme Ivoně Březinové za její povídání a za čas, který nám věnovala.

Chcete-li se o spisovatelce Ivoně Březinové a jejich knížkách dozvědět víc, stačí nahlédnout na www.brezinova.cz

Za spolupráci při přípravě besedy děkuji kolegům Mgr. Věře Kadlecové a Mgr. Petru Böhmovi, dále mé poděkování patří PhDr. Janě Semelkové za námět a pomoc při realizaci besedy.

Mgr. Věra Marušková