Vybavení školy

Škola má celkovou kapacitu 1 470 žáků.

V areálu naší školy se nachází Dětské dopravní hřiště, které pravidelně a bezúplatně využívají děti mateřské školy, žáci základní školy a žáci školní družiny ZŠ a MŠ Barrandov k praktické výuce dopravní výchovy.
Dále umožňujeme využívat dopravní hřiště všem zájemcům ze základních škol městské části Prahy 5. Dlouhodobě spolupracujeme s Technickou správou komunikací hl. města Prahy – Úsek dopravního inženýrství, která zajišťuje lektorskou činnost pro všechny zájemce.
Věříme, že tato cílená výuka povede k vyšší bezpečnosti dětí a žáků na komunikacích.

V letošním školním roce jsou třídy rozděleny následovně:

Školní knihovna

Školní knihovna je zpřístupněna všem žákům naší školy v otevíracích hodinách:


úterý12:30 – 14:00
čtvrtek9:00 – 11:0012:30 – 14:30

Možnosti pronájmu

Nabízíme možnost pronájmu tělocvičen, učeben a kinosálu organizacím po domluvě s vedením školy.

Cenová kalkulace za pronájmy
Formulář pro objednávání nebytového prostoru