Školní družina

Činnost ŠD začíná každý den v 6:30 a končí v 17:30 hodin.

Školní družina koordinuje svoji činnost se zájmovými kroužky pořádanými školou.
Doba, kterou děti tráví v družině je rozdělena do několika okruhů: rekreační, odpočinkový a zájmový.

Každý den probíhají ve většině případů tématicky zaměřené kroužky. Kroužky fungují denně od 14 – 15 hod.

Blízkost Prokopského údolí a řada školních hřišť skýtá velkou škálu možností ke sportovnímu vyžití, i k vycházkám do lesa.

Cílem ŠD je dát dětem možnost, aby si našly prostor jak pro relaxaci, tak pro své „koníčky”.

Konzultační hodiny ve školní družině jsou se každé první pondělí v měsíci od 16 do 17 hodin.

Akce školní družiny ve školním roce 2012/13
Některé akce ve školním roce 2011/12