Výchovný poradce

a speciální pedagog – Mgr. Dagmar Indráková

Speciální pedagog provádí: Pomáhá žákům: S rodiči a zákonnými zástupci se snaží nalézt: S pedagogy se radí: Výchovný poradce poskytuje
poradenské služby žákům, jejich rodičům či zákonným zástupcům a učitelům hlavně v těchto oblastech: Dále Únosy nebo ohrožení dětí násilníkem - prevence

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ

Jak na učení