Výlet ŠD

Oddělení přípravného ročníku podniklo den 4. 5. 2012 tématický výlet do Prokopského údolí.