Vynášení Mořeny - 20.3.

V letošním roce jsme se rozhodli obnovit opomíjenou tradici vynášení Mořeny. První jarní den celá MŠ vyrazila s Mořenou a za doprovodu jarních písniček a rytmických nástrojů směrem k lesu. V místech, kde na podzim les zamykáme, jsme se letos rozloučili se zimou- Mořenou a odemknuli jsme les pro jaro. V MŠ na nás čekala ozdobená vrba- líto a pohoštění. Celá akce se vydařila. Všem, kdo pomáhali moc děkujeme!