I. stupeň

Ve všech třídách vyučují učitelé podle nejnovějších metod činnostního učení se zdůrazněním k individuálním možnostem dítěte. Po vyučování se o žáky 1. - 4. tříd postarají zkušení vychovatelé ve školní družině, kde si děti mohou vybrat činnosti dle svých zájmů v době družinových kroužků.

Dále nabízíme: O výuce v přípravném ročníku
Jak se učíme v 1. a 2. třídách
Činnostní učení
Odklad školní docházky
Škola nanečisto

Aktuality z 1. stupně

Umístění tříd a kabinetů

Umístění tříd - školní rok 2012/2013 - I. stupeň
Umístění kabinetů - školní rok 2012/2013 - I. stupeň

Stránky některých tříd 1. stupně

Stránky přípravného ročníku Včeličky

Stránky 1. ročníku

Setkání se spisovatelkou

V březnu - Měsíci knihy - se žáci 2. ročníků zúčastnili v kinosálu školy besedy se spisovatelkou Martinou Drijverovou. 
Podrobnosti a fotografie

Vánoční představení v anglickém jazyce

Dne 6. 12. 2012 se uskutečnilo vánoční představení v anglickém jazyce pro žáky 1.- 3. ročníku.
Podrobnosti a fotografie - prezentace ve formátu pdf

Škola v přírodě s plaváním 3.B

Naše třída letos vyjela na zajímavou školu v přírodě do hotelu Orlík na Vystrkově, který se nalézá u Orlické přehrady.
Podrobnosti a fotografie
Prezentace fotografií - formát pdf

Po Olympiádě přijel do Londýna Barrandov

Žáci Základní školy a mateřské školy Barrandov se i v letošním roce na konci října vypravili na jazykový a poznávací kurz do Londýna a jižní Anglie. Část pobytu byla věnovaná výuce v jazykové škole v Brightonu a část návštěvám a prohlídce historických památek Velké Británie.
Podrobnosti a fotografie

Poohlédnutí za uplynulým rokem

Zde si můžete připomenout nejzajímavější akce uplynulého roku:


Testování žáků 5. ročníků

V květnu se žáci 5. ročníků zapojili do projektu „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj.“ Žáci naší školy dosáhli ve většině ukazatelů nadprůměrných výsledků. Zde najdete podrobnosti.
Pro jednotlivé žáky je k dispozici jejich osobní výsledek v testování na stránkách www.diagnostic.cz

Škola v přírodě 5. A, 5. C, 5. D a 3. A

Tak už jen pamětní list a krásné vzpomínky nám zůstaly na školu v přírodě, které se společně zúčastnily třídy 5. A, 5. C, 5. D a 3. A. V krásném prostředí uprostřed přírody jsme si užívali slunce, her, turistiky, ale i školních povinností. Před návratem do velkoměsta jsme se všichni zapojili do projektu DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Loučení bylo smutné, ale návrat domů příjemný.
Věra Jenšíková
Podrobnosti a fotografie

Noc s Andersenem – 30. – 31. března 2012


Předvánoční exkurze do svíčkárny

Dne 6. prosince 2011 se žáci tříd 3. A a 2. C zúčastnili předvánoční exkurze do výrobny svíček v Šestajovicích u Prahy. Děti byly seznámeny s postupem při výrobě svíček, udělaly si vlastní představu toho, jak samotná výroba probíhá, samy si odzkoušely vyrobit si vlastní svíčku odlitím vosku do citrónové kůry a skořápek od ořechů. Součástí exkurze bylo i namáčení svíček do rozpuštěného vosku.
Zde jsou podrobnosti a fotografie.

Mikulášská mezitřídní vybíjená

Tak jako po jiné roky i letošní školní rok jsme si před Mikulášem zahráli mezitřídní turnaj ve vybíjené. Konal se 2. 12. 2011 v tělocvičně naší školy. Když naši soutěžící hráli, my ostatní jsme jim fandili. Všichni bojovali ze všech sil. Po dvou hodinách soutěžení 1. místo vybojovala 3.D, která získala putovní zlatý pohár.
Zde jsou podrobnosti a fotografie.

Jak slavili Vánoce horníci

V úterý 20. 12. 2011 se vydaly třídy 5. B a 5. D na půldenní výlet do Příbrami.
Zde jsou podrobnosti a fotografie.

Beseda pro rodiče a škola nanečisto

Dne 13.prosince proběhla na naší škole beseda pro rodiče, kde se dověděli důležité informace. Souběžně s ní si mohli budoucí prvňáčci prohlédnout třídu, hravou formou vyzkoušet, jak budou vypadat některé školní úkoly, zazpívat si s učitelkami a ukázat, co umí. Další beseda a škola nanečisto proběhne v lednu.
Zde jsou podrobnosti a fotografie.

Škola v přírodě Josefův Důl

Od 20. 9. 2011 byla třída 2.B na škole v přírodě. Zde jsou jejich zážitky a fotografie.

Třetí ročníky 2011/12

Přehled akcí pro letošní školní rok

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍHO SBĚRAČE LESNÍCH PLODŮ

V měsíci září se naše třída zapojila do soutěže o nejlepšího sběrače lesních plodů a suchého pečiva pro lesní zvěř. Soutěž vyhlásily Lesy hl. města Prahy a my jsme se s chutí pustili do sbírání. Po několika týdenním sbírání naše úsilí bylo korunováno úspěchem.
V celopražském kole se naše třída umístila na 1. místě.
Zde jsou podrobnosti a fotografie.

Co jsme zažili

Státní opera
Čarodějnice
Velikonoční dílna
Projektový den - Dřeviny
Zvířata v zimě
Plavecký výcvik
Exkurze do svíčkárny
Mikulášská mezitřídní vybíjená
Projektový den v lese
Soutěž ve sběru lesních plodů a suchého pečiva

Akce na měsíc ČERVEN

1.6. – ,,Pojďte děti dokola…“ – MDD
4.6. – Beseda s Policií ČR na téma bezpečnost a šikana – 3.A, B
5.6. - Beseda s Policií ČR na téma bezpečnost a šikana – 3.C, D
12.6. -Mláďata“ – výukový pořad od společnosti MERLIN
30.6. – vydávání vysvědčení – konec školního roku
Hurá vysvědčení!!!

Tábor v Maďarsku

Pasování na čtenáře 2011

Na konci školního roku byli žáci 1. tříd pasováni na rytíře řádu čtenářů. Dostali na památku knížku od I. Březinové a složili čtenářský slib.
Zde jsou fotografie.

DIVADLO V ANGLICKÉM JAZYCE

Ve školním roce 2010/2011 opět sehráli žáci 4.ročníku divadelní představení pod vedením svých vyučujících anglického jazyka. Děti sehrály dvě pohádky: Stone soup (Kamenná polévka) a Saint George and the Dragon (Svatý Jiří a drak). Do představení se zapojili všichni žáci v menších či větších rolích. Pohádky byly nejprve předvedeny našim nejmenším, prvňáčkům, a poslední červnový týden sehrály děti divadlo i pro značně náročnější diváky, své rodiče. Představení se setkalo s velkým úspěchem před zcela zaplněným kinosálem.
Zde jsou fotografie.

Scio testy

Na přelomu března a dubna psali žácí 5. tříd (máme 5.B, 5.C a 5.D) scio testy z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů (OSP).
Výsledky Scio testů - 5. ročníky 2010/11


Noc s Andersenem - 1.–2. dubna 2011

Letos proběhl 11. ročník této akce. Na naší škole jsme četli, spali a prožívali noční dobrodružství již po sedmé. Zúčastnilo se osm tříd - přípravný ročník, 1. B, 1. C, 2. B, 2. D, 3. A, 3. C a 4. A. Zde jsou podrobnosti.

Hrachov 2011

Na konci března, přesněji 30.3.2011, vyrazily třídy 4.D a 5.C na školu v přírodě. Tentokrát se jelo do Hrachova u Kamýku nad Vltavou, opět s CK Star Line. Zde jsou podrobnosti.

Druhé ročníky 2010/11

Projekt DIVADLO
Jak jsme vyráběli pomazánku
Velikonoční vybíjená
Velikonoce 2011 - druháci
Literární beseda
Exkurze - Příbram
Výstava Orbis Pictus
Masopust v 2.B
Zimní radovánky v 2.B
Vánoce, vánoce přicházejí…
Projekt RODINA v 2.B
Čertovská vybíjená v 2. ročnících
Mikuláš v 2.B
Naše čtení v 2.B
Dušičky v 2.B

Čtvrté ročníky

Výlet 4.B a 4.D
Velikonoce s kocourkem Mikešem - 4.B a 4.D
Velikonoce 2011 ve 4.A
Den s hradní stráží
Celoroční projekt Naše vlast, obec
Září a říjen - projekt Pravěk
Neviditelný svět v pohybu

5.D vítá jaro - výtvarná výchova

Výukový jazykový kurz ANGLIE 2010

London, Brighton - 15. – 22. 10 2010

V měsíci říjnu tohoto roku jsme se vydali na výukový jazykový kurz do Velké Británie. Akce se zúčastnilo 38 dětí, převážně z 5. a 6. ročníků a dvě paní učitelky.

Podrobnosti a fotografie z akceStránky jednotlivých ročníků - školní rok 2009/2010

stránky 1. tříd
stránky 4. tříd
stránky třídy 5.A

1.6.2010 - MDD

Celý den na školním hřišti si mohli všichni vybrat svou oblíbenou zábavu: různé soutěže, vystoupení žáků škol i zpěváků, ukázky výcviku psů, své stánky tu měli i příslušníci policie, hasičů a další. 1.6. Den dětí na školním hřišti

Poznávací zájezd do Anglie 2010

Ve dnech 14. až 19. března se 40 žáků naší školy z 5. - 7. tříd zúčastnilo jazykového poznávacího zájezdu do jižní Anglie a Londýna. Byli jsme ubytovaní v rodinách a měli tak možnost trénovat angličtinu a porovnávat život v Anglii se životem u nás. Všem se nám zájezd moc líbil a také počasí bylo nádherné.
Více informací a fotografie najdete na: Poznávací zájezd do Anglie

Barevné Velikonoce

31. března 2010 se třídy 1.A a 2.D zúčastnily akce MČ Prahy 5 „Barevné Velikonoce” ve sportovní hale Motorletu Radlice.

Kinderiáda

Kinderiáda - letos jsme v pražském kole soutěže získali velice pěkné 2. místo, do celostátního finále však nepostupujeme, protože jsme tam byli vloni.

Pražské hájenky

6. 10. 2009 se zúčastnili žáci třetích tříd akce
Pražské hájenky v chuchelském háji se vzdělávacím programem zakončené na chuchelské hájence.

Noc s Andersenem

26. – 27. března 2010 Letos proběhl jubilejní 10. ročník této akce. Na naší škole jsme četli, spali a prožívali noční dobrodružství již po šesté. Zúčastnili se čtyři třídy - přípravný ročník, 1. B, 2. B a 3. A. Hned po zahájení v 19 hodin čekalo děti milé překvapení – naše pozvání přijala herečka Sabina Laurinová se svým otcem panem režisérem Františkem Laurinem. Děti přivítali čtením pohádek, následovala beseda o divadle a nakonec jim pomohli při práci v divadelních dílnách. V průběhu večera se jednotlivé třídy rozdělily na svůj připravený program – divadelní dílny zaměřené na dramatizaci pohádek, hry orientované na znalost pohádek, pohádkových bytostí a postaviček z dětské literatury, promítání animované pohádky Malá mořská víla a předčítání pohádek Hanse Christiana Andersena,…no a na konec přišlo sladké spaní a pak ráno a konec našeho nočního dobrodružství ve škole. Akce se dětem i nám, kteří jsme ji připravovali, moc líbila a těšíme se již na pokračování v příštím roce. Pár ukázek můžete shlédnout na: Noc s Andersenem

Odklad školní docházky

  • Podle §37 zákona 561/2004 Sb. může ředitel školy odložit začátek povinné školní docházky o jeden rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
  • Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy.

Co je zapotřebí pro odklad školní docházky?

  • žádost zákonného zástupce - podepsaná oběma rodiči
  • doporučení školského poradenského zařízení - PPP, SPC nebo odborného lékaře
Žádost musí být podána do 31.5. příslušného roku.