Jak se učíme v 1. a 2. třídách

fotografie: integ_vyuka_23.jpg

Den začínáme ranním kruhem, v němž si povídáme o svých zážitcích.

fotografie: integ_vyuka_13.jpg

Každé ráno přivítá děti ranní dopis, který se většinou týká probíraného učiva.

fotografie: 3trida_161.jpg

Děti se většinou učí činnostně, což jim pomáhá lépe učivo pochopit.

fotografie: integ_vyuka_20.jpg

V některých třídách učitel pracuje podle integrovaného tematického plánu, to zjednodušeně znamená, že učivo prvouky prolíná všemi ostatními předměty.

fotografie: 3trida_167.jpg

Při vyučování děti často spolupracují ve dvojicích či ve skupinách.

fotografie: integ_vyuka_19.jpg

Aby se práce lépe dařila, stanovily si děti pravidla, podle kterých se snaží chovat.