II. stupeň

Na 2. stupni se všichni žáci kromě povinných předmětů učí podle svého výběru volitelný předmět. Mohou volit z různých nabídek, například dějepisný seminář nebo ruský jazyk.


Aktuality z 2. stupně

Od 10. 5. funguje nový web na adrese: www.zsbarr.cz

Vánoční Norimberk

Ve čtvrtek 13.12. navštívilo 42 dětí 2. st. známé německé město Norimberk.
Podrobnosti a fotografie

Jak se žije neslyšícím?

České Centrum znakového jazyka PEVNOST přijelo v listopadu 2012 na Barrandov za žáky druhého stupně se zajímavými přednáškami na téma „Jak se žije mezi námi neslyšícím“.
Podrobnosti a fotografie

Návštěva muslimského centra

Ve čtvrtek 6. prosince se žáci 8. A a 8. B vydali na Černý most. Asi tušíte, že nejeli jen tak na výlet. Jejich cesta měla daný cíl – návštěvu muslimského centra.
Podrobnosti a fotografie

Exkurze do Brna

Dne 22. 11. 2012 jsme se (žáci osmých a devátých ročníků) zúčastnili exkurze do Brna, kde jsme navštívili Kounicovy koleje.
Podrobnosti

Po Olympiádě přijel do Londýna Barrandov

Žáci Základní školy a mateřské školy Barrandov se i v letošním roce na konci října vypravili na jazykový a poznávací kurz do Londýna a jižní Anglie. Část pobytu byla věnovaná výuce v jazykové škole v Brightonu a část návštěvám a prohlídce historických památek Velké Británie.
Podrobnosti a fotografie

Třídní učitelé a rozmístění tříd ve školním roce 2012/13

Učitelé a rozmístění tříd v roce 2012/13

Informace z některých předmětů

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví nepatří k těžkým a obávaným předmětům na 2. stupni.

Společně se učíme, jak se umět radovat z každodenních maličkostí, jak se vyhýbat nástrahám, které nám život přináší, jak lépe rozumět nejen sobě, ale i druhým, jak umět reagovat v nepříjemných situacích, jak si poradit v problémových chvilkách… Zkrátka jak být přátelští, komunikativní, asertivní, informovaní, empatičtí, zodpovědní...

Kdo by takovým nechtěl být smajlík

Matematika

Potřebujete se trochu pocvičit v matematice? Zkuste následující prezentace. Prezentace se rozběhne po stisku klávesy F5.
Převody jednotek
Prvočísla - testík
Poznávání trojúhelníků
Poznávání úhlů

Poohlédnutí za uplynulým rokem

Zde si můžete připomenout nejzajímavější akce uplynulého roku:

Závěr roku 2011/12

Na závěr školního roku se již tradičně žáci 9. ročníků loučili v kinosálu s učiteli i s žáky ostatních tříd.
Fotografie


"Jedle" na naší škole

V červnu sedmáci ZŠ a MŠ na Barrandově zažili opět něco nového. První dvě středy letního měsíce přijeli do školy zástupci Jedličkova ústavu a školy, aby dětem v besedě představili, jak se žije lidem s handicapem.
Podrobnosti a fotografie


Projektové dny 2012

Ve dnech 2. - 4. 5. 2012 se na 2. stupni neučilo podle rozvrhu, žáci pracovali na projektech. Každý si vybral jedno téma a podle toho byli rozděleni do skupin. Denně měli 5 vyučovacích hodin, ve středu nebo ve čtvrtek většina skupin vyrazila na exkurzi po Praze.
Podrobnosti a fotografie


Zájezd do Francie 2012

Ve dnech 14.-18. května 2012 se uskutečnila pro žáky 2. stupně historicko-poznávací exkurze do jižní Francie. Poznávacího zájezdu se zúčastnilko 44 žáků pod vedením paní učitelky Svatošové, Mrlinové a Hawrylukové. Exkurze byla zajištěna cestovní kanceláří Quicktour.
Podrobnosti a fotografie


Testování žáků 9. ročníků

V lednu se žáci 9. ročníků zapojili do projektu „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj.“ Žáci naší školy dosáhli ve většině ukazatelů nadprůměrných výsledků. Zde najdete podrobnosti.
Pro jednotlivé žáky je k dispozici jejich osobní výsledek v testování na stránkách www.diagnostic.cz

Projekt KROKUS

Letos se i naše škola účastní projektu, který nám má připomenout jeden a půl milionu židovských a tisíců dalších dětí, které byly zavražděny během holocaustu. Chcete-li vědět víc, zde jsou podrobnosti a fotografie.

„Čaplinka“ v Polsku

V pondělí 3. října před osmou hodinou jsme vyrazili – třicet pět žáků 8. a 9. tříd a 2 učitelky – směrem na Brno, odtud na Ostravu a pak na polské území. Cílem prvního dne bylo královské město Krakov. Druhý den jsme zamířili ke Státnímu muzeu v Osvětimi.
Zde jsou podrobnosti a fotografie.

Závěr školního roku 30. 6. 2011

v 8:OO rozdávání vysvědčení ve třídách
v 8:45 se žáci 9. ročníků slavnostně rozloučili se školou a jejími učiteli v kinosálu
v 9:15 před školou prošli naposled deváťáci špalírem kolem ostatních žáků školy
Fotografie z rozloučení se školou 30. 6. 2011

Malování bubnů

Žáci 2. stupně namalovali svým prvostupňovým spolužákům bubny na HV.
Zde jsou fotografie hotových bubnů.

Zájezd do Francie

Během května se uskutečnily 2 zájezdy do Francie, zájemců bylo z řad žáků druhého stupně dva plné autobusy.
Prezentace ze zájezdů do Francie v květnu 2011 (15 MB), Prezentace bez animací ve formátu pdf (8 MB)

Projektové dny 2011

Ve dnech 11. - 13. 4. 2011 se na 2. stupni neučí podle rozvrhu, ale žáci pracují na projektech. Každý si vybral jedno téma a podle toho jsou rozděleni do 14 skupin. Denně mají 5 vyučovacích hodin, v úterý většina skupin vyráží na exkurzi po Praze.
Zde jsou podrobnosti.


Lyžařský kurz

13.2.2011 – 19.2.2011 se letos konal lyžařský kurz v Harrachově v hotelu Šedý Vlk. Zde jsou podrobnosti.

Klub mladého diváka

Na naší škole již několik let pracuje Klub mladého diváka.
Zde jsou podrobnosti.


Mořský svět

Dne 24.11.2010 navštívila 7.C Mořský svět. Moc se jim tam líbilo. Podrobnosti


Scio testy

Ve dnech 8. - 19. 11. psali žáci 9. ročníků scio testy z matematiky, českého jazyka, obecných studijních předpokladů, anglického a německého jazyka.
Výsledky Scio testů - 9. ročníky 2010/11


Informace z některých předmětů

Dějepis

Návštěva Muzea hlavního města Prahy

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví ... trochu jinak (beseda s Ivonou Březinovou).

Návštěva Muzea hudby v Karmelitské ulici

Dne 15.10. 2010 navštívili žáci třídy 7.C Muzeum hudby v Karmelitské ulici. Zde byla již v září otevřena unikátní výstava věnovaná legendární skupině Beatles. Podrobnosti


Výukový jazykový kurz ANGLIE 2010

London, Brighton - 15. – 22. 10 2010

V měsíci říjnu tohoto roku jsme se vydali na výukový jazykový kurz do Velké Británie. Akce se zúčastnilo 38 dětí, převážně z 5. a 6. ročníků a dvě paní učitelky.

Podrobnosti a fotografie z akce


Vzdělávací seminář Jeruzalém, Izrael

Ve dnech 11. - 22. 10. 2010 se paní učitelka Věra Marušková účastnila vzdělávacího semináře v památníku Yad Vashem.

Zde jsou podrobnostiProjektové dny

Ve dnech 2.- 4.6.2010 se na 2. stupni neučilo podle rozvrhu, ale probíhaly projektové dny.
Každý z učitelů 2. stupně vyhlásil téma pro svou pracovní skupinu a žáci si mohli sami vybrat. Skupiny byly maximálně po 15 žácích.
S výsledky jejich práce se ostatní žáci i rodiče mohou seznámit na plakátech na chodbách školy a v některých třídách. Hrálo se divadlo, vznikly zajímavé fotografie i videa.
S některými pracemi se můžete seznámit zde.

Exkurze - Techmania 2010

Dne 29. 4. 2010 se žáci 7. ročníků vydali s paní učitelkou Kunstovou, Hurdovou a Kunzovou do plzeňského interaktivního muzea vědy a techniky Techmanie.
Prezentace Techmania (79 Mb), prezentace ve formátu pdf (16MB)


Výtvarná výchova

Kašírované loutky Sochy ze sněhu

Referáty a prezentace žáků

Zeměpis

Prezentace Judaismus - Jakub Moravec, prezentace ve formátu pdf
Prezentace Lidské rasy - Hanzalová, prezentace ve formátu pdf
Prezentace Praha - Daniel Rieger, Jan Neubauer (49MB), prezentace ve formátu pdf (19MB)

Lyžařský zájezd ZŠ Barrandov

Ve dnech 15.3. – 22.3. 2009 organizovala škola pro žáky 7. a 8. ročníku lyžařský výcvikový zájezd do Rokytnice nad Jizerou. Zájezdu se zúčastnilo 33 žáků pod vedením 3 instruktorů.


Mezinárodní kontakty