Zahradní slavnost v MŠ

V pondělí 24. září 2012 v podvečer přivítala zahrada naší školky, vyzdobená balonky a barevnými fábory, děti se svými rodiči, prarodiči a sourozenci. Při příchodu každé dítě dostalo kouzelnou taštičku, do které střádaly žetonky za splněné úkoly. Na jednotlivých stanovištích děti plnily různé aktivity - běh v pytli, hod na kelímky, chůze se zavázanýmy očima, skákání panáka ... Získané žetonky vyměnily za diplom a sladkou odměnu.Na závěr zahradní slavnosti si děti společně s rodiči opekly buřtíky.
Rozzářené oči dětí a úsměvy na tvářích ostatních hostů jsou důkazem, že se akce líbila.