Zamykání lesa

Zamykám, zamykám les, aby sem nikdo nevlez… to jsou slova básničky, se kterou každoročně děti pomáhají Pánu lesa zamknout les na zimu.
Těmto slovům ale předchází veliká příprava. Děti si ve školce vyrobí klíče, naučí se básničku, s rodiči zakoupí lampiony a teprve pak můžou společně vyrazit do tajemného, jen lampiony osvíceného lesa.
Tady na ně čeká Pán lesa, který děti vyzkouší, jestli se umějí chovat v lese, jestli vědí, která zvířátka v lese žijí a jak jim v zimě můžou pomáhat. A pak přichází okamžik, kdy právě za pomoci klíčů a básničky společně s Pánem lesa uzamknou les. Za pomoc děti dostanou sladkou odměnu a za svitu barevných lampionů opouštějí tajuplný les.
I letošní ročník se velice podařil, o čemž svědčí vysoká účast dětí i rodičů. Již nyní se těšíme na jarní otevírání lesa.