Zvířata v zimě

Projektový den 3. tříd -„Zvířata v zimě“ aneb „Prožitkem k poznání“
V týdnu od 23. do 27. ledna 2012 se uskutečnily v Mini ZOO v chuchelském lese projektové dny pro jednotlivé třetí třídy. Celý program byl tematicky zaměřený na dřeviny, stopy zvěře a na povídání o lesní zvěři. Děti byly seznámeny se životem zvířat v zimním období, zkoumaly jejich stopy, sledovaly jejich krmení. Formou hry a výkladu se seznamovaly s jednotlivými živočichy. Ve skupinkách vyplňovaly pracovní listy, na kterých měly zadané úkoly spojené s výkladem. Rozlišovaly jednotlivé stopy živočichů, poznávaly jejich srst, podle nohou určovaly druhy ptáků a popisovaly stavbu těla daňků. Celý program byl připraven organizací Lesy hl. města Praha. Děti byly nadšené a program se jim velmi líbil. Nejvíce se bezesporu líbilo krmení daňků.
Žáci 3. A, B, C, D a jejich třídní učitelky